Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trojská válka + Odysseus

TRÓJSKÁ VÁLKA

Trojskému králi se narodil syn, který měl podle věštby přinést městu zkázu. Proto bylo dítě odneseno do lesa, kde ho vychovávala medvědice a později pastýř, který ho tam našel. Dal mu jméno Paris. Když se z chlapce stal urostlý muž, objevily se před ním tři bohyně, které mu slibovaly vládu, silného vůdce a lásku k nejhezčí dívce. Paris se rozhodl pro lásku. Jablko, které mělo ukázat jeho rozhodnutí, daroval Afroditě, bohyni lásky. Afrodita doprovodila Parise k Heleně, krásné manželce krále Meneláa, do Řecka. Paris Helenu unesl do Tróji a tak se rozpoutala desetiletá trojská válka. Soupeři byli tak vyrovnaní, že o vítězství mohla rozhodnout jedině lest, které Řekové použili. Předstírali útěk, ale skryli se nedaleko za skalami a velké hrdiny ukryli do dřevěného koně před hradbami Tróje. Trójané po velkých oslavách vítězství ulehli ke spánku, který znamenal zkázu Tróje. Řekové vtrhli do města a obyvatele pobili a některé odvezli do otroctví. Ale ani vítězům válka nepřivezla dobro. Za tolik let se domů vraceli starci a nacházeli tam stařenky či hroby.

ODYSSEUS

Po zkáze Tróji odplul domů i ithacký král Odysseus. Nečekal ale, jakou plavbu mu osud připraví...Když vypluli, začal foukat nepříznivý vítr a zahnal lodě k městu Kikonů, které Řekové pobili a ukořistili zde spoustu věcí, jídla i pití. Marně Odysseus radil, ať hned odplují! Za ranního rozbřesku přivedli Kikoni posily a pobili několik Řeků, a ti zbylí kvapně odpluli. Bouře je však zahnala do země Lotofagů, kteří každého pohostí plodem lotosu, a každý, kdo ochutná, už nikdy nechce pryč. Takový osud stihl i několik námořníků, kteří se vydali na průzkum. Museli je nakonec odvléci až násilím.Po několika dnech další klidné plavby připluli k zemi obrů Kyklopů. Odysseus s několika námořníky vlezli do sluje obra Polyféma a počkali do večera, než přišel, zeptajíc se jich, kdo jsou. Řekové mu odpověděli a Odysseus lstivě řekl, že jeho jméno je Nikdo. Jednooký obr si dva z nich připravil k večeři. Ráno Polyfémos odešel a Odysseus opět vymyslel chytrou lest - ohladil kus dřeva do hrotu a schoval ho. Večer obra opili vínem a jakmile usnul, vrazili mu ukryté dřevo do oka. Kyklop začal sténat, a když se ho ostatní ptali, kdo ho vraždí, odpovídal že Nikdo. Ráno obr otevřel jeskyni, aby z ní mohly vyjít ovce. Odysseus se se svými druhy přivázal k jejich břichům, díky čemuž šťastně unikli a odpluli.

Pluli a pluli, až dopluli do země krále Aiola, vládce větrů, jenž je pohostil a do měchu uzavřel všechny nepříznivé větry. Když už byl Odysseus se svými loděmi na dohled od Ithaky, námořníci rozvázali ze zvědavosti měch, ze kterého unikly všechny větry a odehnaly loď zpět k Aiolovu ostrovu, kde je však král již nepřijal, a tak museli plout dál.Dopluli k nějaké pevnině, kde žili obrovští lidé. Dostali se do královského paláce a král si dal jednoho průzkumníka připravit k večeři. Ostatní uprchli, ale když chtěli odplout, začali po nich obyvatelé házet kameny. Unikl jen Odysseus se svou lodí přivázanou stranou od ostatních.Odysseus zažíval po cestě spoustu dalších dobrodružství, rozmlouval s věštcem ze země mrtvých, několik jeho druhů bylo čarodějnicí Kirké začarováno a zase odčarováno do podoby vepřů, navštívil spousty různých zemí. Jednou za to, že všichni námořníci kromě Odyssea jedli maso ze stád boha slunce Hélia, byli všichni mimo Odyssea svrženi do moře. Odysseus však na ostrově Ogygia držela Kalypsó sedm let. Když ho na Diův příkaz propustila, postavil si vor a na něm za bouře doplul do země Fajáků, kde ho přijali, pohostili, dali mu spoustu darů a odvezli na rodnou Ithaku.Tam mu bohyně Athéna propůjčila podobu chudého starce, protože se o jeho ženu Penelopu ucházeli cizí páni, a ti by ho mohli zabít, kdyby věděli, kým ve skutečnosti je. Odysseus se vydal za pastýřem Eumaiem, který ho pohostil a ptal se ho, odkud přichází. Odysseus mu vyprávěl smyšlený příběh. Za několik dní připlul i jeho syn Télemachos, který díky Athéně unikl nástrahám ženichů. Stařec mu sdělil své pravé jméno. Ráno se jako stařec vypravil s pastýřem do paláce, kde žebral. Chtěl se také pomstít nápadníkům. Jako již mnohokrát vymyslel lest. Nejdříve se synem odklidili z hodovní síně zbraně. Potom šel na výzvu Penelopy pohovořit si s ní, ta mu řekla o závodu, kterým chce určit ženicha.Příštího dne nápadníci opět hodovali. Jakmile hostina skončila, začal závod, jehož cílem bylo prostřelit šípem dvanáct otvorů v dvanácti sekyrách za sebou. Nikdo ale nemohl napnout tětivu. Potom to zkusil Odysseus a hle, tětivu napnul a otvory opravdu prostřelil. Nápadníci se ani nestačili vzpamatovat z údivu a už je Odysseus se svým synem Télemachem pobíjeli. Když je do jednoho zabili a všechno uklidili, nechal Odysseus poslat pro svou ženu. Ta po přesvědčení uvěřila, že je to skutečně on a měla z toho velkou radost.

1. Jak se jmenoval syn Trojského krále, který měl přinést městu zkázu?________________
2. Paris unesl manželku krále Meneláa. Jak se jmenovala?___________________________
3. Pomocí jaké lsti Řekové  zvítězili?____________________________________________
4. Co znamená rčení DANAJSKÝ DAR?___________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Kdo byl Odysseus?________________________________________________________
6. Jaké nebezpečí číhalo v zemi Lotofágů?_______________________________________
_________________________________________________________________________
7. Kdo to je Kiklop Polyfémos a jak ho Odysseus přemohl? _________________________________________________________________________

8. Kouzelnice Kirké začarovala Odysseovy přátele v________________________________
9. V jaké soutěži Odysseus vyhrál, když se dostal na Ithaku?_________________________

10. Jak se jmenovala žena Odyssea___________________a jeho syn________________