Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČTENÁŘSKÝ LIST - INSPIRACE

7.-9.TŘÍDA:

LIT.DRUH

LYRIKA

EPIKA

DRAMA

LIT.ŽÁNR

báseň, elegie, óda, epigram, epitaf, balada, romance

Bajka, báje legenda,pověst,  pohádka, povídka, epos, román…

 

tragedie, komedie, tragikomedie, činohra

FORMA

POEZIE

PRÓZA

PRÓZA – MONOLOG, DIALOG

NÁMĚT - dobrodružný, detektivní, fantastický, historický, psychologický, společenský, filozofický, výchovný, životopisný, sci-fi, příběhy o dětech
KOMPOZICE – chronologická,  retrospektivní, rámcová, paralelní, řetězová
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY – spis. čeština – slova knižní, odborná..nespisovná – slang, nářečí, obecná čeština….archaismy, neologismy… U básní – jaké tam jsou figury a tropy (metafora, přirovnání, personifikace…….)

6.-9.TŘÍDA

Jak na poslední otázku ve čtenářském listě? Takhle:
• Co bych udělal/a jinak, kdybych byl/a v kůži některé z postav?
• Zachoval/a bych se stejně jako hlavní hrdina při řešení některého problému?
• Kterou postavu nesnáším a proč? Kterou postavu mám naopak nejradši? Jaký je to člověk
a proč právě on se mi tak líbí, proč ho mám rád/a, proč a čím je mi sympatický?
• V jakém prostředí se kniha převážně odehrává? Jaká další prostředí jsou pro postavy a děj
důležitá? V které zemi, oblasti, místě… se asi kniha odehrává. Z čeho se to dá poznat?
• Jaká zvláštní nebo nezvyklá slova autor používá? Proč je použil?
• Mluví nějaká postava nebo postavy jinak než ostatní? Čím se jazykově odlišuje? Proč tak
mluví?
• Opakuje autor některé výrazy, věty nebo výroky některých postav? Používá napínavé věty,
vtipné výroky? Napiš větu, která ti připadala dokonalá, skvěle propracovaná. Ovlivnil výběr
slov a ostatních jazykových prostředků působivost příběhu?
• Jaký hlavní problém nebo konflikt kniha nastoluje? Jak se v průběhu děje řeší?
• Co nebo kdo komplikuje problém? Co nebo kdo ho pomáhá vyřešit?
• Byl/a jsem už někdy v podobné situaci? Řešil/a jsem podobný/é/ problém/y/ nebo konflikty?
• Zajímalo mě, jak to dopadne? Proč? Co udělal autor pro to, aby mě to zaujalo?
• Jaké nové názory mám teď, když jsem knihu přečetl/a? Co nového nyní vím?
• Kdybych psal/a tuto knihu já, co bych do knihy přidal/a?